Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/r89981asoc/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1145
Asociația pacienților cu boli cardiace genetice din România

Bun venit pe pagina Asociației CardioGen!

CardioGen este asociația creată cu scopul de a reprezenta și proteja interesele pacienților cu boli cardiace genetice (BCG), precum și de a contribui la creșterea calității vieții prin demersuri care se vor dovedi necesare pentru aceștia și pentru familiile acestora:

  • demersuri pentru acces la investigații, teste, diagnostice și tratamente specifice;
  • acordarea de informații medicale/tehnice și susținere morală pacienților și apropiaților acestora;
  • promovarea și/sau organizarea de evenimente de informare a publicului despre simptomele și tratamentele specifice pentru   BCG, precum și despre riscurile asociate (moarte subită, medicamente contraindicate etc.);
  • contactarea și păstrarea legăturilor cu asociații de pacienți similari din Europa, cu scopul accesării potențialului, experienței, resurselor sociale și științifice ale acestora, pentru a fi valorificate în interesul pacienților cu boli cardiace genetice din România;
  • crearea unui grup social în care pacienții să își poată comunica experiențele, să se poată sprijini reciproc și să poată da voce împreună problemelor cu care se confruntă.

Vă invităm cu căldură să vă alăturați asociației noastre. Vă rugăm să completați formularul de mai jos și veți fi contactat de un reprezentant.

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, ASOCIATIA CARDIOGEN (“Asociatia”) va informeaza dupa cum urmeaza:

Pentru realizarea obiectului de activitate al Asociatiei, cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea contractelor/acordurilor/parteneriatelor incheiate de Asociatie, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Asociatie.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Asociatie pentru urmatoarele scopuri:

Prestarea serviciilor de informare asupra drepturilor pacientilor, consiliere in sfera obtinerii de opinii medicale de la clinici din tara si tarile din spatiul U.E., organizare de manifestari publice si sensibilizare a opiniei publice, intocmirea si gestionarea de proiecte de strangere de fonduri, organizarea si patronarea de activitati si reuniuni stiintifice si educative, achizitionarea de echipamente si aparaturi medicale, sustinerea personalului medical in activitate publicistica si alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului Asociatiei;
Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul in acest sens;
Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ale altor autoritati.

Incepand cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul GDPR:

• Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
• Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti solicita Asociatiei sa corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
• Dreptul de Ştergere – puteti solicita Asociatiei sa stearga datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:
• Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
• Va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;
• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Asociatiei;
• Dreptul de Restrictionare – puteti solicita Asociatiei sa restrictioneze modul in care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:
• Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita Asociatiei sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
• Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;
• Asociatia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
• V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale Asociatiei prevaleaza asupra temeiurilor dvs.
• Dreptul la Portabilitate – puteti solicita Asociatiei primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masur in care este posibil din punct de vedere tehnic, sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;
• Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;
• Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantul. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs. – va puteti retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;
• Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care va privesc, cu exceptia cazului in care Asociatia demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;
• Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
• Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
• Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Va rugam ca, in cazul in care, indiferent de motiv, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Asociatia la adresa de e-mail: admin@asociatia-cardiogen.ro